SAPA Board of Directors (BD) includes BD Chair and BD members (including SAPA President and Immediate-Past President).  SAPA BD is responsible to set up SAPA policies and regulations, nominate and approve SAPA officers, and guide SAPA directions.

For the 2021 – 2023 term:

BD Chair

Jian Liu, PhD

SAPA-HQ

Xiaodong Chen, PhD

Weiguo Dai, PhD

Xin Du, PhD

Frank Gan, PharmD

Handan He, PhD

Jun-Yan Hong, PhD

Baoguo Huang, PhD

Wansheng Jerry Liu, JD, PhD

Yongmei Li, PhD

Xiaole Shen, PhD

Lei Tang, PhD

Charles Wang, PhD

Jianji Wang, PhD

Mingde Xia, PhD

SAPA-GP

Zhenhua Wu, PhD

Xiangyang (Sean) Zhang, MD

SAPA-DC

Meng (Amanda) Fu, MD

Fred Yang, PhD

SAPA-NE

Min Chen, MD, PhD

Huo Alex Li, PhD

SAPA-CT

Yan Yan, MD, PhD

Steven Yu, PhD

SAPA-China

Li Shi, PhD, MBA

Hancheng Zhang, PhD